Moss kommune

Telte, bade eller sove i hengekøye?

Sosial samling på stranden i solnedgang - Klikk for stort bilde20 turforslag i Moss DNT Vansjø   Her finner du vår nye, flotte turbrosjyre som tar for seg 20 turer i Moss. Her er det turer for enhver - enten du har lyst på en kort rusletur eller ønsker å tilbringe timer eller dager i naturen.

Du får også tips om fine steder å både raste og bade underveis.

I Norge er vi så heldige å ha en "Allemannsrett" til friluftsområder, lenger ned på sidenfinner du informasjon om hvor du har lov til å raste, bade eller overnatte i naturen vår. Du kan hente brosjyren i papirformat på Kommunetorget i Moss sentrum.

Turbrosjyre - 20 turer i Moss

 

20 hikes in Moss - English version

 

Allemannsretten

På strender og friområder i kommunen er alle velkomne til å utøve friluftsliv i tråd med friluftsloven.

Allemannsretten gir oss muligheten til å ferdes fritt, plukke sopp og bær, bade, tenne bål og overnatte under stjernene i hengekøye eller telt i utmark. Utmark er typisk fjell, skog, myr eller kyst, mens innmark er områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til fortrengsel for eier av grunnen.

Det kan være andre regler for naturreservater og landskapsvernområder. På Søndre Jeløy har vi for eksempel en egen ferdselsforskrift som regulerer hva du har lov til å gjøre i området. Det er spesielt viktig å huske på at det i fuglereservater er det ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli, og enkelte områder har også ferdselsforbud på sensommeren.

Oversikten over de ulike verneområdene og forskriftene for hvert enkelt finner du her.

Bading

Du kan bade i sjøen, i ferskvann og elver fra båt eller fra strand, svaberg, holmer, skogkledd kyst, klipper og så videre.

  • Ferdsel, bading og opphold på private brygger er ingen allemannsrett (se friluftslovens § 7).
  • Bruk av privat kai eller brygge forutsetter at du har eiers samtykke.

Du har likevel rett til å gå over brygge hvor bryggen og arealene innenfor stenger ferdsel langs strandsonen.

Telting og bålbrenning

Alle har lov til å telte i utmark så lenge det er minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte, og så lenge det ikke forstyrrer andre. Teltet kan stå der i 2 døgn før du må flytte det, eller så må du spørre grunneier om tillatelse til å telte lenger.

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark.

I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i all utmark. Du kan likevel tenne bål der det åpenbart ikke kan
medføre brannfare. Husk at det ikke er lov til å brenne bål på svaberg.

Å sanke ved til et bål er en allemannsrett. Allemannsretten er begrenset til å sanke den veden en behøver for å lage bål mens man er på tur. Du kan bare ta dødt virke og ikke ødelegge levende trær. Det er viktig å være klar over at i naturreservater er vegetasjonen, også døde busker og trær, fredet mot skade og ødeleggelse, og det er stort sett bålforbud i disse områdene.

«Allemannsplikten»

Med allemannsretten følger det også en «allemannsplikt», jf. friluftsloven § 11, som gir en generell plikt til å opptre varsomt og hensynsfullt for å ikke volde skade eller ulempe for grunneier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. En av pliktene er at vi tar godt vare på naturen, og ikke la det ligge igjen spor etter oss. Dette kalles sporløs ferdsel. Det å ferdes sporløst handler om å ikke etterlate seg mer enn sitt eget fotavtrykk når man ferdes i naturen. For at de som lever etter oss skal få nyte urørt natur på samme måte som oss, har vi et felles ansvar for å ta vare på den.