Moss kommune

Bål og grill

Skal du tenne bål i naturen?

  • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, vindretning og vindstyrke.

  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon, og det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

  • Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander.

  • Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent, og ha slokkemidler lett tilgjengelig.

  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Klikk på denne linken for å lese mer om sporløs båltenning i naturen.

 

Husk! Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog. Under bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. For spørsmål vedrørende bålbrenning og skogbrannfare kan du kontakte MIB.