Moss kommune

Redusert betaling / friplass

Fra skoleåret 2022/23 vil Moss kulturskole innføre inntektsbasert elevbetaling etter følgende modell:

Husstander med samlet bruttoinntekt tilsvarende:

Redusert betaling / friplass
Sats: Samlet personinntekt pr. år: Prisreduksjon:
Under 3G 319 197 eller lavere Gratis elevplass
3G - 3,5G 319 197 - 372 397 80% reduksjon
3,5G - 4G 372 397 - 425 596 60% reduksjon
4G - 4,5G 425 596 - 478 796 40% reduksjon
4,5G - 5G 478 796 - 531 995 20% reduksjon

Søknadsfristen er 1. september og er gjeldende for hele skoleåret.
15. januar er søknadsfrist for vårsemesteret.   
Vi gjør oppmerksom på at friplass/reduksjonen gjelder ett kulturskoletilbud per barn og at det må søkes på nytt hvert skoleår.

Link til søknadsskjema for friplass og redusert betaling