Moss kommune

Vil du bidra med innspill til hvordan idretts- og aktivitetstilbudet i byen vår skal være i fremtiden?

 

 

Bli med og utform byens framtidige idretts- og aktivitetstilbud. Vi vil gjerne vite hva du tenker om idrett og fysisk aktivitet i Moss og hvordan vi kan utvikle oss i framtiden.

Vi er i oppstarten av å utarbeide en ny plan for idrett og fysisk aktivitet i Moss kommune og ønsker innspill fra innbyggere, lag/foreninger og andre interesserte.

Vi håper derfor flest mulig har mulighet til å besvare følgende spørsmål. Svarfrist 10. desember 2020.

Innspillene vil samles og bearbeides av en arbeidsgruppe som består av representanter fra Moss Idrettsråd og Moss kommune.
Forslag til ny kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet vil så sendes ut på høring i løpet av våren 2021 slik at alle interesserte og berørte kan sende inn sine innspill. Deretter vil den endelige planen vedtas politisk.

Spørreskjema finner du her