Moss kommune

Bruk av garderober og toaletter på idrettsanleggene

Klubbene påtar seg ansvar for å vaske kontaktflater i garderober og toaletter mellom hver treningsøkt/kamp. Det blir utført renhold daglig. Klubbene velger selv om de ønsker å benytte seg av dette tilbudet, men ved bruk av lokalene må gjeldende retningslinjer følges: 

  • 1 meters regelen skal overholdes.
  • Klubbene må vaske kontaktflater som benker, knagger, dørhåndtak, blandebatteri , toalettknapp mm. mellom hver treningsøkt/kamp. Utstyr til dette må klubben selv stå for. Gulv skal ikke vaskes.
  • Vanlig vaskemiddel kan benyttes.
  • Klubbene må lage en logistikk som viser hvilken garderobe/toalett som skal benyttes