Moss kommune

Vaksinering av barn 5 til 11 år med alvorlig underliggende sykdom

Risikoen for alvorlig koronasykdom for barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom er liten. Denne gruppen er allikevel sårbar og bør derfor la seg vaksinere.

Det er kommet en egen barnevaksine med et lavere antigeninnhold til dette formålet. Det er besluttet at Vaksinesenteret i Moss skal ivareta vaksinering av denne gruppen for følgende kommuner: Moss, Våler, Marker, Skiptvedt og Indre Østfold.

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man bør ta koronavaksine er:

  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.). 
  • Immunsvikt (inkluderer de som har alvorlige former)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år 
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon 
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege

Samtykke

Før vaksinasjon av barn og ungdom under 16 år må det innhentes samtykke, ved felles foreldreansvar fra begge foresatte. Dette kan være et muntlig samtykke, men det vil likevel være mer praktisk med skriftlig, da samtykket må dokumenteres. Barn og ungdom skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Det må innhentes samtykke for hver av dosene. Samtykkeskjema.

Timebestilling

Barn meldes inn til vaksinesenteret via fastlege, barnelege eller foreldre som har mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten. Brevet må medbringes på vaksinasjonsdag. Vaksinesenteret vil ved henvisning fra lege ta kontakt med foresatte for tildeling av time.