Moss kommune

Dose 3 og dose 4 til de med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom, eller bruk av immundempende medikamenter, har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset og er derfor anbefalt en tredje vaksinedose i sin grunnvaksinasjonsserie og en oppfriskningsdose (4. dose).

Det er i hovedsak to grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som skal få tilbud om grunnvaksinering med dose 3 og oppfriskningsdose som dose 4:

Gruppe 1

 • Benmargstransplantasjon de siste 2 årene
 • Organtransplanterte
 • Pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • I aktiv dialysebehandling
 • Kronisk nyresvikt (stadium 5)
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Hvis du bruker immundempende medisiner som står på denne listen

Gruppe 2

Behov for dose 3 og oppfriskningsdose, og eventuell tilpasning av immundempende behandling før vaksinasjon, må vurderes individuelt.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
 • Pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Barn med alvorlig svekket immunforsvar

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale ekstra vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Gjennomføringen

Spesialisthelsetjenesten vil i de aller fleste tilfellene identifisere og varsle de det gjelder per brev. Dersom du er innlagt på sykehus, vil du få tilbud om vaksinedosen der. 

Alle som har fått brev fra sykehuset ang. dette, kan bestille time på vaksinetelefonen på tlf. 40 40 20 37.

Har du ikke mottatt brevet men tilhører en av gruppene og ønsker vaksinering nå, ta kontakt med oss på vaksinetelefonen (tlf. 40 40 20 37). Vi krever dokumentasjon på at du tilhører en av gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Dokumentasjon kan være brevet fra spesialisthelsetjenesten eller notat fra sykehuset som tydelig sier hvilken diagnose du har. For de som bruker en immundempende medisin fra listen, holder det å ta med journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor navnet ditt fremgår.

Vaksinesenteret eller fastlege kan ikke avgjøre om du har krav på denne tredje dosen eller ikke, det er det kun spesialisthelsetjenesten som gjør.

Intervall

De med alvorlig svekket immunforsvar har en grunnvaksinering med tre doser, med intervall på 3 eller 4 uker (avhengig av om de får Pfizer eller Moderna). Deretter anbefales nå en boosterdose (4. dose) minst 3 måneder etter dose 3.

Les hva FHI skriver om vaksinering av personer med alvorlig svekket immunforsvar.