Koronavaksinering i Moss

Vi vaksinerer på følgende tidspunkter i juni:

Torsdag 1 juni kl. 15:00-17:30
Onsdag 7. juni kl. 15:00-17:30
Torsdag 8 juni kl. 15:00-17:30

Timebestilling/drop- in på gamle Solli skole (Øreåsveien 11).

Vaksinetelefonen 40 40 20 37 er åpen tirsdag og onsdag kl. 8.00 - 11.30 og 12.00 - 15.00, fredag 8.00 - 11.30.

Oppfriskningsdose (dose 5) til aldersgruppen over 75 år og sykehjemsbeboere

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd, og anbefaler ny oppfriskningsdose til denne gruppen.

 • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
 • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har hatt Covid-19, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
 • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
 • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.
 • Sykehjemsbeboere vil få tilbud om vaksinen der de bor.

Alle innbyggere over 18 år kan få oppfriskningsdose (dose 4).

Kom innom oss i åpningstiden vår eller bestill tid på telefon 40 40 20 37.

For timebestilling på helsenorge.no: Logg deg inn, velg Timeavtaler og Bestill time. Velg deretter Moss kommune Vaksinasjon. Ta kontakt med vaksinesenteret hvis du opplever problemer med selvbookingen.

Gravide i 2. og 3. trimester anbefales oppfriskningsdose ettersom de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt én oppfriskingsdose. Gravide som ønsker oppfriskningsdosen må ringe for timebestilling på tlf. 40 40 20 37. 

Det skal ha gått minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdose (dose 3), og minst fire måneder mellom oppfriskningsdose (dose 3) og dose 4.

Det er egne retningslinjer for barn, se nettsidene til FHI om vaksinering av barn og unge.

Samtykke ved vaksinering av barn og unge

Barn og unge under 16 år er ikke helserettslig myndige, derfor må det ved felles foreldreansvar foreligge samtykke fra begge foresatte. Hvis det mangler samtykke fra én eller begge foresatte vil ikke vaksinen bli gitt. Nytt samtykke kreves for hver dose. Samtykket kan være muntlig, men det må dokumenteres og det er derfor mest praktisk om det er skriftlig. Ved spørsmål om vaksinering skal barn og ungdom høres ut fra alder og modenhet, og deres meninger skal vektlegges.

Lenke til samtykkeskjema

​​​Gjennomgått koronasykdom

Selv om du har gjennomgått koronasykdom, anbefaler FHI oppfriskningsdoser (både tredje og fjerde dose). Tidsintervall fra tilfriskning etter bekreftet sykdom til ny oppfriskningsdose anbefales å være 3 - 4 måneder. Ønskes oppfriskningsdosen tidligere, er minimum tidsintervall 3 uker fra tilfriskning.

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de dosene som allerede tilbys, skal det dokumenteres i form av et brev eller elektronisk dokumentasjon som medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet. Noen vil få tilbud om dosen på sykehuset der de får behandling.

Er det registrert feil opplysninger om vaksinasjon?

Hvis du har tatt koronavaksinen og denne ikke synes på Helsenorge, så har den kanskje ikke blitt registrert enda, eller det har skjedd en feil med registreringen. Du fylle ut skjemaet under og sende inn. Har du fått vaksinen et annet sted, ta kontakt med gjeldende sted.

Informasjon om koronasertifikat på FHI sine nettsider

Skjema for å melde feil med registrert vaksine

Ved vaksinering

 • Det er ønskelig at du tar med legitimasjon.
 • Vi ser helst at du kommer alene, men om du må ha med ledsager går det helt fint.
 • Du blir ivaretatt hele tiden.
 • Ha navn og personnummer klart.
 • Vaksinen settes i overarmen, kle deg slik at det er enkelt å få fram stikkstedet.
 • Etter vaksinering må du sette deg til observasjon i 20 minutter, for å se at du ikke får reaksjon.
 • Etter 20 minutter kan du reise hjem.

Øvrige vaksiner

Øvrige vaksiner fås ved smittevernkontoret, telefon 45 73 21 60.

Information in other languages