Koronasertifikat

Digitalt koronasertifikat

Du finner ditt koronasertifikat på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Hjelp til å skrive ut koronapasset?

Koronasertifikat for ikke-digitale

Dersom du ikke klarer å skrive ut koronasertifikatet ditt selv, kan du kontakte oss i kommunen, eller helsenorge. 

Her kan du kontakte helsenorge. 

For å få skrevet ut koronasertifikatet ditt må du:

 • møte opp fysisk på Kommunetorget, Dronningensgate 15, 1501 Moss
 • ha med legitimasjon
 • ha med fødsels- og personnummer, eller D-nummer, eller nasjonalt hjelpenummer

Har du spørsmål, så kan du ringe oss på 69 24 80 00, alle hverdager mellom 09.00-15.00. 

Er det feil opplysninger om vaksinasjon?

Hvis du ikke ser en koronavaksine du har tatt, så har den kanskje ikke blitt registrert ennå, eller det har skjedd en feil med registreringen.

Oppfriskningsdose skal nå etter prosesser i EU vises i koronasertifikatet som dose 3 av 3. Den norske løsningen er oppdatert og harmonisert med EU. FHI skriver mer utfyllende om visning av vaksine i koronasertifikat.

Dersom du finner en feil og du har fått vaksinen i Moss eller Våler, kan du fylle ut skjemaet under og sende inn. Har du fått vaksinen et annet sted, ta kontakt med gjeldende sted.

Skjema for å melde feil med registrert vaksine

Er det registrert feil personopplysninger på deg?

Dersom det er registrert feil personopplysninger på deg i koronapasset ditt må du kontakte Helsenorge. Kontaktinformasjon finner du på helsenorge.no 

Etterregistrering av vaksine tatt i utlandet

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet i SYSVAK, for å få grønt koronasertifikat. Dette er uavhengig av hvor vaksinen er tatt, forutsatt at vaksinene er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Vaksinene som er godkjent av EMA er vaksinene fra Pfizer, Moderna, Astrazeneca og Johnson & Johnson.

For å kunne etterregistrere koronavaksiner må du også ha norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Registreringen kan skje før reise til Norge. Se helsenorge.no for mer informasjon.

Etterregistrering kan skje på følgende måter:

1. Fastlegen din kan bistå dersom de har kapasitet. 
2. Smittevernkontoret i Moss er tilgjengelig for etterregistrering av utenlandsvaksiner. Ta kontakt på telefon 457 32 160 på tirsdag eller torsdag, fra kl. 9.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00. Pris er kr. 350,- 
3. Private helsetjenester er et alternativ for etterregistrering av koronavaksine da dette ikke er en prioritert oppgave for fastleger eller kommunehelsetjeneste.

For oversendelse av dokumentasjon eller dialog med smittevernkontoret annet enn på telefon, benytt sikker sending via SvarUt. Merk henvendelsen din med «Etterregistrering av utenlandsvaksiner» i tittelen.

Løsning for koronasertifikat for personer uten norsk ID-nummer

Fra tirsdag 23.11.21 vil personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer som har mottatt koronavaksine i Norge kunne få utskrift av sitt koronasertifikat. For å få koronasertifikat må personene dette gjelder sende et brev til Helfo for å få etterregistrert vaksinen i SYSVAK. Etter at registreringen er gjennomført vil Helfo kunne bistå med utskrift av koronasertifikat. Sertifikatet vil kunne sendes til den adressen personen oppholder seg.

Brevet til Helfo må inneholde følgende:

 • Brevet må stadfeste at personen ønsker å få sine koronavaksiner etterregistrert, samt at manønsker utskrift av sitt koronasertifikat.
 • Navn, fødselsdato og adressen manønsker at koronasertifikatet skal sendes til.
 • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort).
 • Kopi av vaksinasjonsbevis
  • Vaksinasjonsbeviset må være stemplet og signert av vaksinesenteret/kommunen der man mottok vaksinen og må inneholde navn, fødselsdato, vaksinedato, vaksinetype og batchnummer.
  • Hvis personen ikke har vaksinasjonsbeviset tilgjengelig henvises man til å ta kontakt med vaksinesenteret/kommunen der vaksinen ble mottatt for en ny utskrift.

Brevet og kopi av gyldig legitimasjon og vaksinasjonsbevis sendes til:
Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Vi understreker at løsningen bare kan brukes av personer som har mottatt koronavaksiner i Norge og som ikke har fødselsnummer eller d-nummer.

Behandlingstiden kan være opptil 2 uker fra henvendelsen mottas. Dette er knyttet til regler om personvern og krav til kontroll av dokumentasjon. Ved behov for en ny utskrift av koronasertifikat er det kun nødvendig å legge ved sitt felles hjelpenummer (dette opplyses om første gang man mottar koronasertifikat) og gyldig legitimasjon sammen med et brev som stadfester ønske om en ny utskrift.