Moss kommune

Korona-testing

Fra og med mandag 29. august er senteret for korona-testing i Moss kommune ikke lenger i drift.  

Det er fra samme dato fastlegen din som vurderer om det er nødvendig at du tester deg, og fastlegen som også eventuelt vil utføre testingen.

For testing før reise vil du måtte ta kontakt med en privat aktør, som tilbyr slik reisetesting.

Har du spørsmål rundt korona eller testing kan du ta kontakt på den nasjonale informasjonstelefon for korona: 815 55 015 (+47 21 89 80 42 for de som ringer fra utlandet). Du kan lese om testing og symptomer her: Testing og symptomer - helsenorge.no