Pressebrief 27. juli - koronasmitte i Moss kommune

Kommuneoverlege Kristian Krogshus vil gå nærmere inn på smittesituasjonen, men før det skal ordfører Hanne Tollerud få lov til å få ordet. Vi tar spørsmål i plenum etter Kristian og deretter er det mulighet for intervjuer.

 

Ordfører Hanne Tollerud:

Vi står nå overfor et lokalt utbrudd av korona i Moss kommune. Det er alvorlig, og en påminnelse om at vi fortsatt står midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg veldig raskt. 

Fram til 14. juli har vi siden midten av mai kun hatt enkeltstående smittetilfeller i Moss. Det har gitt oss litt pusterom, gjort at vi kanskje slapper litt mer av og ikke har vært like flinke til å følge smittevernrådene. Men: Vi må fortsette å være flinke, og stå sammen for fortsatt å begrense smitten. 

Hver enkelt av oss må også gjøre egne vurderinger – har du for eksempel vært på en konsert med opptil 200 deltagere bør du kanskje ikke besøke familiemedlemmer eller venner som er i risikogruppen. Jeg får en del henvendelser fra innbyggere om nettopp den type ting. Jeg oppfordrer alle til å følge smittevernrådene, være forsiktige og gjøre egne vurderinger  – vi må fortsette å stå i dette sammen gjennom å holde god avstand til hverandre, være hjemme hvis vi er syke og vaske hender hyppig.

Selv om Moss på kommunekartet for korona er merket med rødt, betyr ikke det at du ikke kan krysse kommunegrensen eller at det ikke er mulig å besøke Moss. Selv om Moss er i en situasjon med et lokalt utbrudd av korona, er ikke  Moss isolert og vi er heller ikke tilbake i en situasjon med total nedstenging. Når det er sagt vil kommuneoverlegen gjøre kontinuerlige vurderinger og iverksette lokale tiltak hvis situasjonen med økt smitte i Moss fortsetter. Det må vi være forberedt på. Vi har allerede økt kontroll og tilsyn knyttet til utesteder og andre arrangementer. 

Vårt koronateam jobber nå på spreng med smitteoppsporing – og har god dialog med både smittede, nærkontakter av de som er smittet og også i miljøet rundt. Nærkontaktmiljøene tar stort ansvar for å hindre videre smittespredning. Vi er avhengig at vi alle jobber sammen om dette. 
Ta vare på hverandre framover, og følg smittevernrådene.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus:

Siden vi rapporterte 10 nye smittetilfeller i går (søndag 26.juli) har ytterligere to personer i Moss fått påvist koronasmitte. Det betyr at vi i løpet av de 14. siste dagene har hatt 21 nye smittetilfeller. 

Totalt er det i hele pandemiperioden 123 som har testet positivt for korona i Moss. 

Det er tatt 77 tester siste døgn. 
 
Vi forstår veldig godt at folk i Moss blir bekymret når de ser disse tallene. Det er jeg også. Dette er et kraftig signal om at koronaepidemien ikke er over og at vi alle må fortsette å holde avstand, ikke være for mange samlet, og det kanskje absolutt viktigste;  vaske hender og holde oss hjemme når vi føler oss dårlig. 
 
Det vi ser er at vi i løpet av de siste fjorten dagene har tre ulike grupperinger av smitte. Jeg skal nå gå gjennom de siste tilfellene. 
 

  • 14.juli rapporterte vi to nye smittetilfeller. Smittetilfellene var nærkontakter til hverandre og kunne knyttes til utenlandsreise til et såkalt grønt land.  
  • 16.juli rapporterte vi ytterligere ett smittetilfelle. Vedkommende var nærkontakt, og i familie med smittetilfellene rapportert 14.juli. 
  • 22.juli rapporterte vi ett nytt smittetilfelle som kunne knyttes til utenlandsreise, også dette til et grønt land. Det er ingen tilknytning mellom dette tilfellet og de vi rapporterte 14. og 16.juli. 
  • 24.juli rapporterte vi fem nye smittetilfeller hvorav fire av disse var nærkontakter, og i familie, til smittetilfellet vi rapporterte 22.juli. Det siste smittetilfellet har ingen tilknytning til de fem andre smittetilfellene. 
  • 26.juli rapporterte vi ti nye smittetilfeller der alle tilfellene var nærkontakter til det siste tilfellet vi rapporterte 24.juli. Det samme gjelder for de to tilfellene som har fått påvist smitte siste døgn. 

 
Vi må erkjenne at de siste 13 tilfellene, dvs. de som ikke kan knyttes til utenlandsreise, må omtales som et lokalt smitteutbrudd. Vi kan ikke med 100 prosent sikkerhet si hva som er smittekilden, men det vi antar er at disse tilfellene kan spores tilbake til et privat selskap. Vi ønsker ikke å gå inn på hva slags selskap eller hvor dette selskapet har funnet sted. Det er allerede gjort omfattende smitteoppsporing og testing av nærkontakter. Smitteoppsporing er litt som detektivarbeid og vi er hele tiden avhengig av samarbeid med de som er involvert. De siste dagene har vi opplevd at mange selv har tatt et stort ansvar ved å gjennomføre flere forebyggende tiltak for å hindre videre spredning. Det er vi veldig glade for og helt  avhengig av for å stoppe utbruddet. Videre er vi også i dialog med arrangør av det aktuelle selskapet for å sikre at alle som har vært eksponert blir testet. 

Blant disse 13 tilfellene er det også to ansatte ved Rosnes omsorgsbolig, samt en beboer ved samme sted.  Alle som er berørt eller blitt definert som nærkontakter har blitt informert. 

Vi følger nå situasjonen nøye og vil fortløpende vurdere lokale tiltak. Vi ser at en person kan smitte veldig mange. Da vil det være naturlig å se på lokale tiltak som begrenser antallet og sa spesielt arrangementer der det er vanskelig å overholde smittevernreglene. Det viktigste er å identifisere smittede og kartlegge nærkontakter raskt. Vi sender derfor hasteforespørsler til laboratoriet der vi mener der er nødvendig.  
 

Moss kommune