Moss kommune

Pressebrief 26. mars

Vi holder pressebrief hverdager kl. 13 på rådhuset i Moss. Her finner du informasjon om det som ble gjennomgått i pressebriefen 26. mars kl. 13.00.

Ordfører Hanne Tollerud:

Det heter ikke jeg lenger, det heter vi.
Ord som jeg har fra et av Halldis Moren Vesaas' dikt. Det synes jeg er en fin ting å ta med seg midt i denne rare, tidvis tunge, tidvis gode, men iallfall nye hverdagen - denne vi-følelsen, dugnaden vi alle bidrar til, at vi står sammen for å  nå et mål. At vi solidaritet med de som er i risikogruppen for koronasmitte følger de nasjonale rådene - hvor nettopp vi er viktigere for hverandre enn noen gang. Det er nemlig akkurat det det dreier seg om - ta vare på oss selv, så tar vi vare på fellesskapet og hverandre. 
 
Jeg er stolt av Moss og hele mossesamfunnet og vet at de aller fleste av oss står skulder ved skulder i en utfordrende hverdag. 
 
I tillegg vet jeg at mange sitter inne med spørsmål. For nå er den nye hverdagen også blitt den nye normalen. Hvordan skal man praktisk organisere seg? Hva skjer med familien hvis jeg blir syk når jeg har aleneomsorg for barna mine? Kan barn leke sammen i mindre grupper? Min oppfordring er; kommer du i en vanskelig situasjon - for eksempel hvor det blir utfordrende å ta seg av egne barn - skal du ikke nøle med å kontakte kommunen. 
 
Vi får også inn tips fra folk som har observert at retningslinjer og råd ikke overholdes. Vi er glade for tips, men vi må heller ikke la det ta helt av. Det aller, aller viktigste er å holde god avstand til hverandre, være mest mulig hjemme og vaske hender og å ha god hostehygiene. Helsemyndighetene sier at det er ok at barn har 1-2 faste lekevenner i denne perioden - vi kan derfor oppleve at 1-3 barn leker sammen ute på en lekeplass. Vi kan også oppleve at ungdommer er sammen utendørs i mindre grupper. Men jeg gjentar at dette med avstand er viktig for alle grupper - både ungdom og voksne.
 
En ting vi må ta veldig på alvor er karantene og isolasjon. Hvis du er ilagt isolasjon fordi du er smittet med korona og bryter denne, så er det faktisk ett lovbrudd som kan medføre straffereaksjon. Er du i isolasjon så skal du ikke gå på butikken, på apoteket eller levere bilen på verksted. At det er et lovbrudd er en ting, men tenk også over hva det faktisk er du utsetter andre for. 
 
Vi får også tips om butikker og utsalgssteder som ikke oppleves å ha iverksatt tilstrekkelige tiltak for å begrense smitte. Jeg vil oppfordre alle til å ha gode tiltak for å hindre smitte. Å ikke ha nødvendige tiltak i din virksomhet vil ikke bare utsette andre for smitte, men vil til syvende og sist gå utover deg selv ved at politiet vil bli varslet. 
 
Så har jeg lyst til å si noen ord til alle  foresatte til barn med særskilte behov. Jeg forstår at dette er en ekstra vanskelig tid for dem.
 
Skolene har fjernundervisning. De barn som har tilbud på Sørtun avlastning har fått det i denne perioden og skal få det videre. 
 
Barnehager og skoler har utfra nasjonale retningslinjer vurdert hvilke barn som har behov for særskilt omsorg og hvor det kun er barnehage og skole som kan ivareta dette. Det har vært tett dialog med alle foreldre til barn som er i denne kategorien. Både barnehage og skole har sammen med foreldrene vurdert behov sett opp mot å begrense smitte.
 
På vår spesialskole (Jeløy) har vi i hele perioden hatt tett dialog med foreldrene om problemstillingen. Disse elevene er også  i risikogruppen for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet. 
 
Vi har i går hatt en grundig vurdering med alle berørte foreldre på spesialskolen og undersøkt på nytt deres behov for et skoletilbud. 
 
Noen få elever vil få et tilbud på spesialskolen fra fredag eller senest på mandag etter ønske fra foreldre. 
 
Spesialskolen vil fortsatt følge opp alle familiene tett for å fange opp om situasjonen i hjemmet er for krevende. Vi vil vurdere om det kan bli aktuelt å bistå i hjemmet. Avveining av behov og risiko for smittespredning blir viktig.

Status i Moss

  • Totalt antall prøver til i dag klokken 07.00 er 507 
  • Per i dag 29 positive prøver.
  • Antall nye positive siste døgn er da fire
  • Av de 29 positive prøvene er det nå 14 kvinner og 15 menn
  • Av de 29 positive prøvene har 14 vært i nærkontakt med en som er smittet, 8 har vært på reise og 7 har ukjent smittekilde.
  • Antall friskmeldte, men fortsatt i isolasjon, er tre

 Vi har i dag informasjon om tre sykehusinnleggelser, men understreker igjen at det er usikkerhet knyttet til dette tallet. 

Når det gjelder aldersspredning så er det ikke en endring her fra status gitt i går altså fra tidlig 20-årene til tidlig 70-årene, men vi kan si at det kun er ett barn som har fått påvist smitte blant de 29 positive prøvene.  

Antallet prøver tatt siste døgn som vi venter svar på er 53. I tillegg venter vi svar på 14 prøver som er tatt tidligere. 
 
Foreløpig har vi ikke informasjon om at det har blitt foretatt testing av barn fra skoleklassene som ble definert som nærkontakter i forbindelse med en smittet ansatt ved Nøkkeland skole. 
 
Av de nye smittetilfellene er det to som er ansatt i helsetjenesten i Moss kommune.

En av disse er ansatt i hjemmetjenesten, men med et begrenset arbeidsområde knyttet til bolig. I dette tilfellet har ingen brukere/beboere blitt definert som nærkontakter. Fire av kollegene til vedkommende er satt i karantene på bakgrunn av nærkontakt. 

Orkerød sykehjem 

Den andre er ansatt ved Orkerød sykehjem. Per i dag er det da to avdelinger og 15 beboere ved Orkerød sykehjem som er identifisert til å ha vært i nærkontakt med de smittede ansatte. Totalt 25 ansatte satt i karantene som følge av dette. 
 
Det har ikke blitt påvist smitte hos beboere på Orkerød sykehjem.  Testresultatene på de to ansatte som ble testet på grunn av nærkontakt med det første smittetilfellet,  og som vi rapportere om 24.mars, er ikke klare.

Testutstyr

Vi som alle andre merker at det er lite tilgang til smitteutstyr som munnbind, smittefrakker og hetter, og vil oppfordre de som har godkjent smitteutstyr til overs om å ta kontakt - det kan være veterinærer, tannleger, andre laboratorier i skoler etc. som har noe liggende og som nå kan komme til nytte. Ta kontakt med kommunetorget på 69 24 80 00.

Testkapasitet

Vi har ikke noe nytt om status knyttet til testkapasitet.