Moss kommune

Ledige stillinger
Fagområde Stillingstittel Søknadsfrist
Helse og sosial Sykepleier på natt ved Orkerød sykehjem 9. juni 2022
Kultur Pianolærer (klassisk) 10. juni 2022
Kultur Pianolærer (rytmisk retning) 10. juni 2022
Kultur Kulturskolelærer i visuelle fag - animasjonsfilm 10. juni 2022
Kultur Kulturskolelærer i visuelle fag - tegning, maling og keramikk 10. juni 2022
Helse og sosial Lege, Mosseregionens legevakt 3. juni 2022
Helse og sosial Fleksible nattevaktstillinger for leger på legevakt Løpende
Helse og sosial Faste helgestillinger og tilkallingsvikarer til legevakt Løpende
Helse og sosial Vernepleier/Sykepleier, Tjenester for mennesker med psykiske og somatiske helseutfordringer 6. juni 2022
Kultur Skolebibliotekar 8. juni 2022
Helse og sosial Sykepleier til legevakt 12. juni 2022
Teknisk Rådgiver/ingeniør bymiljø  - vikariat 12. juni 2022
Helse og sosial Rekrutteringsstilling for vernepleierstudent, avdeling Peer Gynt 2 12. juni 2022
Ledelse Virksomhetsleder kultur og idrett (kultursjef) 12. juni 2022
Kultur Bibliotekleder 12. juni 2022
Kultur Rådgiver kultur 12. juni 2022
Administrasjon Informasjonssikkerhetsansvarlig 5. juni 2022
Annet Driftsoperatør i Moss Kommunale Eiendomsselskap  31. mai 2022
Ledelse Avdelingsleder, Verket skole 3. juni 2022
Oppvekst Pedagogiske ledere og barnehagelærere 29. mai 2022
Helse og sosial Fagkoordinator (vernepleier), Samlokalisert bolig 29. mai 2022
Helse og sosial Helsefagarbeider helg ved Hjemmetjenester, Avd. område Sentrum 29. mai 2022
Helse og sosial Saksbehandler, Helse- og omsorgsforvaltningen 1. juni 2022
Helse og sosial Kreftkoordinator 5. juni 2022
Helse og sosial Kognitiv terapeut 100%, Rask Psykisk Helsehjelp 5. juni 2022
Helse og sosial Tilkallingsvikarer hjemmesykepleie Rygge Løpende
Helse og sosial Vi søker Miljøterapeut til virksomhet Jeløy, område Sørtun 2 29. mai 2022
Helse og sosial Helsefagarbeider, Hjemmetjenester, område Sørtun 2 31. mai 2022
Helse og sosial Rekrutteringsstilling vernepleierstudent ved område Sørtun 2 31. mai 2022
Helse og sosial Helgestillinger for helsefagarbeider, område Sørtun 2 31. mai 2022
Helse og sosial Vernepleier på natt  5. juni 2022
Helse og sosial Sykepleier i turnus på Ekholt og Melløs sykehjem 5. juni 2022
Helse og sosial Sykepleiere til 100% fast stilling i hjemmesykepleien Nord 12. juni 2022
Oppvekst Pedagogisk psykologisk rådgiver 29. mai 2022
Helse og sosial Sykepleiere, Enhet hjemmetjenester virksomhet Rygge 31. mai 2022
Teknisk Arkitekt 5. juni 2022
Helse og sosial Helgestillinger for student/helsefagarbeider, Hjemmesykepleien Jeløy 29. mai 2022
Helse og sosial Faste helgestillinger til hjemmesykepleie Rygge 31. mai 2022
Helse og sosial Vernepleier/sykepleier for å bistå ung ASK-bruker, Eskelund 31. mai 2022
Helse og sosial Sommervikar, Ekholt og Melløs sykehjem Løpende
Helse og sosial Tilkallingsvikarer søkes til Enhet hjemmetjenester, Virksomhet Nord Løpende
Helse og sosial Ferie- og tilkallingsvikarer Sørtun avlastning, dag, aften og natt Løpende
Helse og sosial Legevikar sommer 2022, Peer Gynt helsehus Løpende
Annet Sommerjobb som kokk Løpende
Helse og sosial Sommerjobb i omsorgsbolig for voksne og eldre brukere Løpende
Helse og sosial Ferievikarer til enhet hjemmetjenester, praktisk bistand Løpende
Helse og sosial Helsefagarbeidere, faste helgestilinger ved område Eskelund Løpende
Helse og sosial Sommervikarer, Orkerød sykehjem Løpende
Helse og sosial Ferievikarer, enhet hjemmetjenester, hjemmesykepleie Løpende
Helse og sosial  Ferievikarer, enhet hjemmetjenester, rus og psykisk helse Løpende
Helse og sosial Ferievikarer, tjenester for funksjonshemmede Løpende
Oppvekst Vikarpool for SFO i Moss Løpende
Helse og sosial Legevikar sommer 2022 Løpende
Helse og sosial Sommerjobb på Peer Gynt Helsehus Løpende
Helse og sosial Sykepleiere til helgestillinger og tilkallingsvikarer Løpende
Helse og sosial Aktivitetskontakt Løpende
Oppvekst Vikarpool for barnehagene i Moss, 2021-2022 Løpende
Oppvekst Vikarpool for lærere 2021/2022 Løpende