Moss kommune

Kommunen som arbeidsplass

 

Hos oss er det mange muligheter -  enten du er utdannet barnevernspedagog eller jobber med byplanlegging er sjansen stor for at du finner en spennende stilling hos oss. Vi har over 3000 ansatte som jobber for kommunens 50.000 innbyggere.

Noen av yrkesgruppene du finner hos oss er blant annet:

 • Anleggsgartner
 • Arkitekt
 • Barnehagelærer
 • Bartender
 • Ingeniør
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Kokk
 • Lege
 • Lærere
 • Sykepleier
 • Vernepleier
 • Økonomirådgiver

Introduksjonsprogram

Moss kommune har et introduksjonsprogram for nyansatte. Introduksjonsprogrammet skal bidra til at nyansatte får: 

 • God innsikt og opplæring i arbeidsoppgaver
 • Tett oppfølging fra leder
 • God mottakelse i personalgruppen
 • Kjennskap til målene og retningslinjene i organisasjonen
 • Forståelse for egen plass i organisasjonen
 • Innsikt i rettigheter og plikter som ansatt i kommunen

Våre Verdier

For å nå våre målsetninger er det fire verdier som er tydelige i vår organisasjon:

 • Vi er modige
 • Vi gir muligheter
 • Vi er lærende
 • Vi er tydelige

Du kan lese mer om arbeidsgiverstrategien vår her:
Link til PDF - Arbeidsgiverstrategien (PDF, 295 kB)

Våre etiske retningslinjer

De etiske reglene våre gjelder for alle ansatte i kommunen. Reglene skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder. 

Vi skal (utdrag fra de etiske reglene):

 • Sikre kommunens samfunnsoppdrag og arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.

 • Utføre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.
 • Møte innbyggere og brukere med respekt
 • Sikre likebehandling av alle tjenestemottakere og tjenesteytere
 • Være bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne.
 • Sikre at beslutninger og tilrettelegger for beslutninger er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler
 • Vi skal ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med
  tjenesteutøvelse, anskaffelser og kontraktsinngåelser. 
 • Alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger

Du kan lese hele retningslinjen her: Link til PDF (PDF, 165 kB)

Lønn og ansiennitetsberegning

Kommunen har et ryddig lønnssystem som er forhandlet frem gjennom sentrale og lokale forhandlinger. Les mer om lønn og ansiennitetsberegning her

Fagforeninger i Moss kommune

Moss kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til mange ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen.

Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Fagforeningene er også viktige samarbeidsparter for kommunen når det gjelder utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak.  

Her kan du se en oversikt over alle fagforeninger med medlemmer i kommunen