Moss kommune

Gode grunner til å jobbe her!

  

Beliggenheten

Moss - den store, lille byen på østsiden av Oslofjorden. Vi liker selv å tenke at vi er selve hjertet av det gamle Østfold, og det er kort reisevei hit fra både Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg. Moss ligger rett ved E6 og togstasjonen og fergeleiet ligger i sentrum.

Like viktig som å ha det bra på jobb, er det å ha det fint på fritida! Her har du alt du trenger for å kose deg skikkelig - alene, med venner eller med familien!

Vi byr på et yrende kunst- og kulturliv, historie, en urban møteplass i utvikling, vakker natur både til lands og til vanns.

Og ikke minst folka. Både Moss og mossingene ønsker deg hjertelig velkommen. Ja, vi elsker Moss! Og det tror vi du også vil gjøre!

#mangfoldigemoss: Skapende - Varmere - Grønnere

 

Pensjon og forsikringer

Som ansatt i Moss kommune har du god pensjons- og forsikringsordning.

 • Pensjon
  Alle ansatte i kommunen har sin tjenestepensjon i KLP, utenom undervisningspersonell som har sin tjenestepensjon i Statens pensjonskasse.

  Felles for disse pensjonsordningene er at de begge inngår i det som omtales som en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon.  Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje.

  Med pensjonsrett i KLP og Statens pensjonskasse får du i tillegg medlemspris og gunstige betingelser på boliglån og forsikringer.
   
 • Forsikringer
  Som ansatt i Moss kommune er du forsikret for gruppeliv, yrkesskade/ulykke og tjenestereise gjennom forsikringsselskapet Söderberg & Partners.

  Du kan lese mer om de ulike dekningene her (PDF - Personalforsikring Moss kommune) (PDF, 2 MB)

 

Ansattgoder

Moss kommune har ulike velferdsgoder som tilbys våre ansatte. Se en oversikt over disse nedenfor.

 • Leasing av el-sykkel!
  Moss kommune har inngått avtale med Fortuna HR og KIAs Sport & Sykkel om å levere elektriske sykler for leasing til våre ansatte.

  Det er valgt ut fire forskjellige modeller som man kan velge mellom, og ansatte er velkomne til å prøvesykle før avtaleinngåelse. Leasingperioden er på 36 måneder - etter det kan ansatte kjøpe ut sykkelen.
   
 • Gode permisjonsmuligheter
  Velferdspermisjon med og uten lønn kan innvilges dersom det foreligger viktige velferdsgrunner. For eksempel kan du få  inntil 3 dager permisjon for tilvenning av barn i barnehage, inntil 1 dag permisjon ved skoleinnskriving + 1 dag ved skolestart, og inntil 2 dager permisjon ved flytting.
 • Gode arbeidsordninger med fokus på HMS
  Som ansatt i Moss kommune er du som hovedregel dagtidsansatt med 37,5 timer i uken i 100 % stilling eller jobber i turnus med 35,5 timer i uken i 100 % stilling.

  Uavhengig av hvilken ordning du har så skal arbeidstiden din være helsefremmende og tilrettelagt for at du kan balansere jobb og privatliv.

  For dagstidsansatte (kontoradministrasjonen) gjelder f. eks fleksibel arbeidstid og mulighet for delvis hjemmekontor. Jobber du derimot i turnus, så skal dine ønsker for turnus bli møtt så langt det lar seg gjøre innenfor gitte rammer.
   
 • Mulighet for delvis hjemmekontor
  For ansatte i kontoradministrasjonen som kan utføre jobben hjemmefra, kan det inngås avtale om fast hjemmekontor på inntil 40 % av stillingen.  Avtale om bruk av hjemmekontor kan inngås for maksimalt seks måneder av gangen.
   
 • Seniorpolitiske tiltak
  I Moss kommune får ansatte fra og med fylte 62 år tjenestefri med lønn i inntil 5-7 dager, avhengig av alder.

  Uttak av tjenestefri med lønn foretas som hele dager, alternativt som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver.
   
 • Veiledningstimer med omsorgskonsulent
  Moss kommune har et tilbud om veiledningstimer med omsorgskonsulent som et forebyggende tiltak for medarbeidere. Det kan gis tilbud om inntil fire veiledningstimer som kan ha temaer relatert til ulike utfordringer i livet. Den ansatte betaler 400 kr,- i egenandel, arbeidsgiver betaler resten. Dette kommer som et tillegg til tilbud om samtale med bedriftshelsetjenesten om arbeidsmessige forhold.

 

 • Trepartssamtaler med bedriftsjordmor
  For å sikre best mulig oppfølging av den ansatte og arbeidssituasjonen tilbyr Moss kommune konsultasjoner hos jordmor fra bedriftshelsetjenesten for gravide arbeidstakere. Det kan legges opp til tre møter utover i svangerskapet som avtales individuelt og etter behov. 

 

 • AKAN lavterskeltilbud
  Moss kommune har i samarbeid med bedriftshelsetjenesten et lavterskeltilbud til ansatte for samtale om hjelp ved utforinger med rus- og avhengighetsproblematikk. Ansatte kan benytte dette ved behov, det er ikke nødvendig med anvisning fra leder. Tilbudet tilpasses individuelt og kan bestå av en eller flere veiledningstimer.