Moss kommune

Jobb i enhet hjemmetjenester

I enhet hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie og praktisk bistand, samt tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. 

Enheten er delt i fire virksomheter: 

 • Virksomhet nord 

 • Virksomhet sentrum 

 • Virksomhet Rygge 

 • Virksomhet Jeløy 

Organiseringen skal bidra til at alle brukere får et helhetlig og kontinuerlig tilbud. 

Hvorfor jobbe i hjemmesykepleien? 

Bilde av Marte som jobber i hjemmesykepleien - Klikk for stort bildeMarte i hjemmesykepleien

“Er du en kunnskapshungrig person på jakt etter å utvikle din kompetanse så gir hjemmesykepleien deg gode muligheter for å få tilfredsstilt dette behovet. Her får du utfordret deg innen fagfelt som palliasjon, demens, rehabilitering, rus- og psykiatri, krefts, diabetes,  o.l , Det er denne variasjonen som har gjort at jeg har blitt her så lenge.»

- Marte, 20 års erfaring i hjemmesykepleien 

Hos oss får du: 

 • Jobbe ute! Det betyr at du kan bytte ut tung luft og harde gulv inne med frisk luft og variert terreng. I tillegg får du flere pauser hvor du kan «hente deg inn» mellom brukerbesøk i bil og på kontoret. Disse faktorene vil helsa di nyte godt av!  

 • Bred kompetanse innen sykepleiefaget – vi har stort fokus på faglunsjer og fagdager i turnus  

 • Jobbe i et arbeidsmiljø med god bemanning av sykepleiere og vernepleiere – dette gir deg gode muligheter til å sparre med andre og til å bytte vakter om du trenger det. 

 • Et redusert skille mellom pleier og pasient – du vil få et nærere forhold med brukeren og kunne gi en mer helhetlig omsorg når du er på besøk i deres hjem.  

 

Hvorfor jobbe i samlokalisert bolig for personer med funksjonsnedsettelser?  

Et bilde som inneholder person, vegg, mann, innendørsAutomatisk generert beskrivelse

«Det er aldri kjedelig å jobbe i bolig.  Det er gode muligheter for å finne på aktiviteter/kreative ting med tjenestemottagerne»  

Torgeir, vernepleier  

Hos oss får du: 

 • En variert arbeidshverdag! Vi kan love at du aldri får to dager som er helt like!  

 • Jobbe i et team med andre fagpersoner med høy kompetanse innen miljø-, og habiliteringsarbeid.   

 • Jobbe med en variert brukergruppe – alt fra personer med psykiske utviklingshemninger til psykiske lidelser og funksjonshemninger.  

 • Komme med ønsker til turnusen din. Vi tilrettelegger så langt det lar seg gjøre innenfor de rammene vi har.