Moss kommune

I enhet hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie og praktisk bistand, samt tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. 

 

 Vil du jobbe for en arbeidsgiver som har fokus på brukerperspektivet, samskapning, innovative løsninger, og heltidskultur? Ønsker du en jobb med mening, variert arbeidshverdag og gode muligheter for kompetanseutvikling? Da kan Moss kommune være den arbeidsgiveren du er på jakt etter.