Retten til innsyn i offentlige saksdokumenter

Offentlighetsloven (Offentleglova) inneholder bestemmelser om retten til å få innsyn i offentlige dokumenter. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende register.

Innsynsbegjæringer sendes til kommunens offisielle e-postadresse post@moss.kommune.no. I mailen angir du hvilken sak og dokumenter du ønsker innsyn i. Du kan også se inngående og utgående post i fulltekst ett år tilbake i tid via våre postlister. Her kan du søke i postlister. Hvis dokumentene i postlisten ikke er publisert i fulltekst kan de be om innsyn direkte fra postlisten ved å klikke på knappen som heter be om innsyn. Merk at en del av materialet er taushetsbelagt etter Offentleglova.

Her kan du lese mer om dine rettigheter knyttet til offentlighet:
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
Rettleiar til offentleglova