Moss kommune

Trygg ved livets slutt - SAFE studie

I dette prosjektet undersøkes kompleksitet rundt behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase og hvordan ulike former for pleie og omsorg påvirker helserelatert livskvalitet hos kreftpasienter og pårørende. 

Trygg ved livets slutt er et samarbeidsprosjekt ledet av Universitetet i Oslo. Moss kommune bidrar inn i dette prosjektet med datainnsamling fra kreftrammede, deres pårørende og helsepersonell. 

Les mer om prosjektet

 

Helsetjenester til nytte for pasient og samfunn? - Moss kommune som medforsker

 

Ønsker du å vite mer om prosjektet kan du også ringe prosjektdeltaker i Moss kommune, Nina Løkkevik, på tlf.: 951 74 708.