Moss kommune

Praktisk og effektiv oppfølging av KOLS-pasienter i kommunene

Gjennom prosjektet utvikles en spyttprøvesensor og en analyse-app som skal kunne varsle KOLS-pasienter om forverringer to til tre dager før den inntrer slik at behandling kan starte raskest mulig. 

Moss kommune er prosjektets eier og samarbeider med Horten, Skien, Drammen kommuner, LHL, Sensovann og Universitetet i Sørøst-Norge. 

Status KOLS - prosjekt

Les mer om prosjektet