Moss kommune

Tidslinje for prosjektet

Løsningsverksted - for innspill og ideer

Vårt planlagte, store løsningsverksted måtte dessverre utgå pga. koronapandemien. Vi klarte litt senere å gjennomføre mindre løsningsverksteder hvor vi fikk utrolig mange gode og viktige innspill og ideer. Her deltok både kommunalt ansatte, representanter fra næringslivet, frivilligheten og andre innbyggere.

   

23.03.2022

Planlegge litt - kampanjestart

Vi setter fokus på planlegging, for å oppfordre eldre (og yngre) til å tenke på alderdommen sin før de er der. Det kan være i forhold til tilpasset bolig, hobbyer, arbeid og frivillighet mm.

Les om de lokale pensjonistene som har tatt i et tak for å gjøre hverdagen sin bedre: Planlegge litt

14.02.2022

Pop-up Bydelslab på Kambo

Vi tester ut bydelslab på Kambo og har fått lokaler på Kambo senter. Pilotprosjektet har kort varighet og lav terskel, her kan du komme med innspill til prosjekter og planer i kommunen, ideer du måtte ha for kommunen eller få god informasjon om pågående planer og prosjekter i Moss.

Vi har åpent frem til jul, alle ukedager fra kl. 09.00 – kl. 15.00, og noen ganger til kl. 19.00 på onsdager.

 

21.10.2021 16.00

Ut og leve livet i Moss

Som et tiltak for å motvirke følelsen av isolasjon etter korona, fikk over 140 mossinger i alderen 65 - 105 år være med ut å spise middag, bli underholdt og møte andre, på kommunens regning. Vi er takknemlige for at vi fikk tilskudd til dette, for alle som stilte opp som frivillige og for alle som møtte opp og lagde god stemning. Arrangementet ble holdt på flere spisesteder i Moss.

 

29.09.2021 15.00

Kartlegging - dybdeintervju

Det blir gjennomført dybdeintervjuer med mange eldre i kommunen for å få hjelp med å finne frem til de gode tankene og ideene som kan bidra til en bedre alderdom.

  

07.06.2021

Kartlegging - digitalt

Vi legger stor vekt på å først finne ut av behovene og ønskene blant våre innbyggere, og vi går i uke 21 ut med en digital undersøkelse til alle innbyggere i Moss fra 18 år og oppover. Vi ønsker innspill fra de eldre, de som legger planer for når de blir eldre, pårørende og de yngre som har besteforeldre og de som kanskje vil være med på generasjonsmøter.

10.05.2021

Underlagsinfo - oppstart

Regjeringen la 4. mai 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 20. desember 2018, se Innst. 43 S (2018-2019).

Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

12.04.2021