Moss kommune

Innsiktsfasen

Innsiktsfasen handler om å se på, og kartlegge, kommunens tjenester og tilbud fra innbyggerne sitt ståsted. Slik får vi kunnskap om behov, muligheter og utfordringer som vil danne grunnlag for nye løsninger, tjenester og tilbud.  

I første del av Leve hele livet i Moss, vil vi kartlegge behov og analysere utfordringene. Dette betyr først og fremst at vi trenger hjelp av våre innbyggere!

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre, med de eldre i førersetet. For å legge til rette for at de eldre i Moss skal få en god og givende alderdom, vil vi først kartlegge behovene og ønskene blant våre innbyggere.