Moss kommune

Leve hele livet - frivillighet i Moss

I Moss er frivilligheten en viktig del av tilbudet til eldrebefolkningen og frivilligkoordinator er med på å tilrettelegge så det skapes gode møteplasser for eldre. Det gode aktivitetstilbudet som vises i filmen er skapt gjennom et likeverdig samarbeid mellom kommunen og frivillige.