Moss kommune

Tidslinje for prosjektet

Digital informasjon i kommunehelsetjenesten på Litteraturhuset i Fredrikstad

13. september 2022 holder Ruth Helen Thorheim innlegg for en forskergruppe på Litteraturhuset i Fredrikstad hvor tema er velferd og teknologi. Innlegget til Ruth Helen heter: digital informasjon i kommunehelsetjenesten.

Ruth Helen Thorheim står foran skjermen med sin presentasjon på Litteraturhuset i Fredrikstad - Klikk for stort bilde

 

Høst 2022 gjennomføres spørreundersøkelse, intervju og observasjoner.

Mange hvite konvolutter ligger klare til sending. En konvolutt i front har følgende tekst: Høgskolen i Østfold. Teksten lengre ned: v/ - ingen navn er fylt ut. Lengre ned: svarsending 4839 og 0093 Oslo. - Klikk for stort bildeOver 700 brukerundersøkelser er pakket og klar for utsendelse.

Pressemelding 30 august 2022

Skal forske på helse-nyvinning!

Moss kommune fortsetter utrullingen av nye digitale verktøy for helsearbeidere – samtidig skal forskere undersøke om det faktisk virker.

Til pressemeldingen

NSD godkjenner søknaden

25 august 2022 blir søknaden godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Dette betyr at NSD har vurdert behandlingen av personopplysninger i prosjektet som lovlig slik det er beskrevet i meldeskjemaet til NSD. 

Høgskolen i Østfold er vår samarbeidspartner

Forskere fra Høgskolen i Østfold (fra venstre): professor Jörg Werner Kirchhoff, førsteamanuensis Hanna Marie Ihlebæk, professor Catharina Bjørkquist - Klikk for stort bildeForskere fra Høgskolen i Østfold (fra venstre): professor Jörg Werner Kirchhoff, førsteamanuensis Hanna Marie Ihlebæk, professor Catharina Bjørkquist Nina Fredheim, Høgskolen i Østfold

Les mer om prosjektet på nettsiden til Høgskolen i Østfold: "Skal evaluere bruken av nytt digitalt verktøy for helsearbeidere." 

Februar 2022 får kommunen tildelt samarbeidsmidler

Søknad om samarbeidsmidler for prosjektet

14 januar 2022 sender kommunen søknad om samarbeidsmidler for prosjektet - Digitale tavler i kommunehelsetjenesten.
Les mer om tilskudd til samarbeidsprosjekter på nettsiden til Høgskolen i Østfold