Samferdselsprosjekter i kommunal regi

Prosjekt og utvikling er en virksomhet under PMT. Vi jobber hovedsakelig med å planlegge utskiftning av gamle vann- og avløpsledninger i Moss kommune, for å sikre våre innbygger en trygg vannforsyning og en sikker bortledning av avløpsvann. Men vi vil også bistår andre virksomheter i Moss kommune med å gjennomføre sine prosjekter, som innebærer anleggsarbeider i Moss kommune.

Under vil vi publisere informasjon som beskriver pågående arbeider og planlagte arbeider. Du vil i oversiktskartet kun navigere deg rundt til de forskjellige prosjektene.

 

Praktisk informasjon i pågående prosjekter:

Parkering:
For å sørge for god trafikkavvikling i trange gater mens gravearbeidene pågår kan det i perioder bli vanskelig eller umulig å parkere ved enkelte eiendommer. Entreprenør vil sette opp skilt og informere berørte beboere. 

 

Omkjøring:
I anleggsperioden vil det være behov for å stenge veier for trafikk, eventuell omkjøring blir skiltet.

 

Støy: (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442)
Det vil forekomme en del støy og støv fra anleggsmaskiner mens arbeidet pågår. Vi ber om tålmodighet ovenfor de som arbeider slik at arbeidet kan utføres sikkert, raskt og effektivt. På vinteren må vi av og til tine tele, for å få frostfri graving.

Vannforsyning / vannavstenging:
Kortere avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Etter en vannavstenging er det viktig å spyle ut med kaldt vann frem til vannet er rent igjen. Ikke benytt vaskemaskin/oppvaskmaskin i perioden vannet stenges av.

 

Nattarbeider:
Av og til vil det forekomme nattarbeid i prosjektene. Vi vil da sende ut SMS varsel. 

 

SMS varsling:
Viktige beskjeder vil bli gitt på SMS. På servicevarsling.no kan du sjekke om ditt telefonnummer er registrert på riktig adresse. I særskilte tilfeller vil entreprenøren gi muntlig beskjed.

Molvikveien - Utbedring av vei

Prosjektnummer: x

Beskrivelse:

Moss kommune skal gjennomføre for utbedring av Molvikveien. Det blir blant annet utbedring, av grøfter, veioppbygging, asfaltering og fartshumper.

Arbeidene vil starte i uke 26 og veien vil da periodevis være stengt. Asfaltering vil mest sannsynlig gjøres på sensommer eller høst avhengig av hvilken metode vi benytter for forsterkning av veien.

Omkjøringer

Omkjøringer vil bli skiltet i hver ende av prosjektet, se skisse bak for arbeidsområde som er fra svingen ved Molvikveien 60 og litt forbi Molvikveien 85 (Norde Molvik gård).

Alle som bor nord for arbeidsområdet må kjøre om Saltnesveien til Halmstad når arbeidet pågår.

Alle som bor sør/sørvest for arbeidsområdet må kjøre om Roersveien til Halmstad når arbeidet pågår.

Arbeidstider

Normal arbeidstid man-fre 7.00-15.30. Utvidet arbeidstid kan forekomme ved spesielle omstendigheter og ved asfaltering.

Det vil forekomme en del støy og støv fra anleggsmaskiner mens arbeidet pågår. Vi ber om tålmodighet ovenfor de som arbeider slik at arbeidet kan utføres sikkert, raskt og effektivt.

Entreprenør: Moss kommune

Prosjekterende: x

Lengde: 400 meter

Anleggstid

Status

Prosjektleder Moss kommune: Alexander Rådal tlf. 48175779

Anleggsleder entreprenør: Dag Winther tlf. 91663008

 

Møllebrua

Prosjektnummer: 500243

Beskrivelse: Problemer med isdannelse. Montere varmekabler og støtterekkverk.

Entreprenør: -

Prosjekterende: 

Lengde: x meter

Anleggstid

Status: Varmekabler til granittområdet og varmekabler

Prosjektleder Moss kommune: Alexander Rådal

Anleggsleder entreprenør: Lars Espen Benjaminsen 

Bru Nesparken

Prosjektnummer: 500xxx

Beskrivelse: Ved kontroll ble det oppdaget foringelser som gjorde at den ble steng umiddelbart, da bæreevnen er redusert. 

Oppdatering: Midlertidig bru er på plass.

Entreprenør: Moss kommune

Prosjekterende: 

Lengde: x meter

Anleggstid: august 2021 - mai 2022

Status: Kommet reservebru. Ny bru under prosjektering.

Prosjektleder Moss kommune: Alexander Rådal

Anleggsleder entreprenør: Lars Espen Benjaminsen 

Planlagt sykkeltiltak:

 

Sykkeltiltak Bråtengata

Beskrivelse: Moss kommune legger til rette for å kunne sykle tryggere i mindre trafikkerte gater. Vi starter med arbeidet på del 1 og 2 den Torsdag 28.09.2023 og frem til JUL 2023. Det vil si fra Abels gate 1- 36, og fra Abels gate 37 – 51 skal arbeide etter nyttår. 

Entreprenør: Moss kommune.

Prosjekterende: COWI

Lengde: 680 meter

Anleggstid: Sommer 2024.

Spørsmål om dette tiltaket kan rettes til:

Peter Hovda, tlf. 932 19 306 og Dan Nguyen, tlf:  400 55 411

 Avsluttede sykkeltiltak:

Sykkeltiltak Torderød

Beskrivelse: Moss kommune legger til rette for å kunne sykle tryggere i mindre trafikkerte gater. 

Entreprenør: Moss kommune, virksomhet utførelse.

Lengde: 1071 meter

Anleggstid: august 2020 - desember 2021

Informasjonsbrosjyre sykkeltiltak Torderød (PDF, 2 MB)

Sykkeltiltak Skarmyra

Beskrivelse: Moss kommune legger til rette for å sykle i mindre trafikkerte gater. 

Entreprenør: Moss kommune, virksomhet utførelse.

Lengde: 572 meter

Anleggstid: august 2020 - desember 2021

 

Planlagte sykkeltiltak:

-

Artikkelliste