Moss kommune

Jernbanen - stasjon, dobbeltspor og togparkering

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i sør, inkludert to tunneler og ny jernbanestasjon i Moss. I tillegg planlegges ny togparkering.

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i sør, inkludert to tunneler og ny jernbanestasjon i Moss. I tillegg planlegges ny togparkering. 

Jernbane – dobbeltspor og stasjon

Områderegulering for jernbanestrekningen gjennom Moss ble vedtatt i 2016/2017. Bane NOR startet opp forberedende arbeider i 2017 og hovedarbeidene i 2019. Det skal i årene framover etableres tunneler, kulvert, strekninger i dagen og ny stasjon.  De første togene skal etter planen gå i 2026. 

På Bane NOR sine nettsider finner du mer informasjon om jernbaneutbyggingen: 

Prosjektside for jernbaneutbyggingen Moss - Bane NOR 

Prosjektet på Facebook 

Hold deg oppdatert på når det sprenges

Togparkering, også kalt hensettingsanlegg

Nytt dobbeltspor vil ha økt kapasitet, men for å øke antall avganger trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog i Mosseregionen. Bane NOR er i gang med planleggingen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at togparkeringen skal ligge på Gon.

På Bane NOR sine nettsider finner du mer informasjon om togparkeringen:  

Prosjektside for togparkering Moss – Bane NOR

 

Vedtatte plankart for områderegulering for Østfoldbanen VL Sandbukta - Moss - Såstad

Delstrekning Sandbukta - Rygge grense:

Plankart 1 (PDF, 2 MB)

Plankart 2 (PDF, 2 MB)

Plankart 3 (PDF, 2 MB)

Plankart 4 (PDF, 2 MB)

Plankart 5 (PDF, 2 MB)

Plankart 6 (PDF, 2 MB)

Plankart 7 (PDF, 2 MB)

Plankart 8 (PDF, 2 MB)

Plankart 9 (PDF, 2 MB)

Plankart 10 (PDF, 2 MB)

Plankart 11 (PDF, 2 MB)

Plankart 12 (PDF, 2 MB)

Plankart 13 (PDF, 2 MB)

Plankart 14 (PDF, 2 MB)

Plankart 15 (PDF, 2 MB)

Plankart 16 (PDF, 2 MB)

Plankart 17 (PDF, 2 MB)

 

Delstrekning Moss grense - Såstad:

Plankart 1 (PDF, 2 MB)

Plankart 2 (PDF, 881 kB)

Plankart 3 (PDF, 937 kB)

Plankart 4 (PDF, 2 MB)

Plankart 5 (PDF, 929 kB)

Plankart 6 (PDF, 893 kB)

Plankart 7 (PDF, 2 MB)

Plankart 8 (PDF, 2 MB)

Plankart 9 (PDF, 859 kB)

Plankart 10 (PDF, 919 kB)

Plankart 11 (PDF, 992 kB)

Plankart 12 (PDF, 991 kB)