Moss kommune

Grindvold omsorgsbolig

MKEiendom skal føre opp 48 omsorgsboliger for personer med demens i Bukkespranget 21. I tilknytning til boligene skal det etableres et aktivitetssenter samt et produksjonskjøkken med serveringsareal.

I forbindelse med prosjektet ble gamle Grindvold skole og gymsal revet våren/sommeren 2019.

Fakta om prosjektet

Bestiller: kommunalområde helse og mestring

Byggherre: MKEiendom

Prosjektfase: forprosjektfase

Prosjekteringsgruppe: Multiconsult Norge AS / Arkitekturverket AS / In Situ AS / Culinarium AS

Entrepriseform: totalentreprise

Totalentreprenør: 

Byggetid: forventet oppstart vinter 2021 - ferdigstillelse høst/vinter 2023

Prosjektleder MKEiendom: Kamilla Johannessen

Byggeledelse/byggherreombud: WSP Norge AS