Moss kommune

Prosjekter som MK eiendom gjennomfører i Moss

Moss Kommunale Eiendomsselskap er et kommunalt foretak med eier, drifts- og vedlikeholdsansvar for Moss kommunes bygg.
Foretaket har for tiden 39 ansatte, og kontorer i Værftsgata 7 i Moss.

Vår bygningsmasse er ca 250 000 kvm, og utgjøres av 16 skoler, 15 barnehager, 3 sykehjem, 5 bo- og servicesenter i tillegg til administrasjon- /kulturbygg og ca. 850 boliger.

Bygningsmassen er meget variert, fra de enkleste lagerbygningene og opp til høyteknologiske Breeam-sertifiserte skolebygg.

Carlsmindeveien 41

MKEiendom skal bygge 8 omsorgsboliger med fellesarealer og personalbase for kommunens ansatte i Carlsmindeveien 41 på Ekholt.

Når omsorgsboligene er oppført skal leilighetene videreselges til brukerne som skal bo der. Omsorgsboligene skal organiseres som et borettslag i regi av Vansjø Boligbyggelag. Brukere og deres representanter er sterkt medvirkende i forprosjektfasen for påvirkning av arkitektur, utforming, materialvalg med mer. Prosjektet er forhåndsgodkjent av Husbanken og vil motta investeringstilskudd.

Fakta om prosjektet:

Bestiller: tjeneste for funksjonshemmede 

Byggherre: MKEiendom

Prosjektfase: forprosjektfase 

Prosjekteringsgruppe: Arkitektbua AS, WSP Norge AS  

Entrepriseform: totalentreprise

Totalentreprenør: 

Byggetid: forventet oppstart august 2020 - forventet ferdigstillelse oktober 2021

Prosjektleder MKEiendom: Øivind Frantsen

Byggeledelse/byggherreombud: 

 

Illustrasjon: Arkitektbua AS

  

 

Melløs kunstgress

Det er bevilget midler til en totalutskiftning av kunstgresset tilhørende Melløs idrettsanlegg i Moss kommune. Lokasjonen er vis a vis Melløs stadion. Det er en kunstgressbane der i dag, men denne er slitt samt at det er store setningsskader i grunnen. Derfor skal det bygges opp en ny bane fra grunnen av på eksisterende kunstgressbane. Banen blir benyttet hele året av Moss Fotballklubb og Rapid Athene til både trening, treningskamper og kamper. I tillegg er det breddefotball på banen. Den nye banen vil tilfredsstille de kommende kravene for kunstgressbaner utarbeidet av Miljødirektoratet, i tillegg til funksjonskrav og egenskaper som er definert og fastsatt av Kulturdepartementet (KUD) og Norges Fotballforbund (NFF). Banen skal ha et FIFA godkjent kunstgressystem.

 

Hovedpunkter for oppdraget:

  • Grunnarbeider; utgraving og ny oppbygging av bane, grøfter, drens/overvannssystem, infiltrasjonsmagasiner mm.
  • Snødeponiarealer i hver kortende, som utenfor snøsesongen vil kunne fungere som oppvarmingsfelt og ekstra areal for fotballen. Disse vil ha gjenbrukt kunstgress, men med nytt innfyll.
  • I grunnen skal det legges nytt fjernvarmeanlegg for undervarme. Statkraft Varme leverer fjernvarmen.
  • Levering og montering av et FIFA godkjent kunstgressystem, av kvalitet Fifa Quality.
  • Granittmur rundt hele anlegget som stopper forurensing av granulat til omkringliggende områder. Denne vil også fungere som sittebenk for tilskuere.
  • Sluser inn til baneområdet.
  • Flytting av lysmaster, samt nye lysarmaturer med PerfectPlay lysstyringssystem.
  • Det skal i tillegg leveres og monteres nye ballfangernett, flettverksgjerde i ytterkant av baneområdet samt to nye 11’er mål.

 

Fakta om prosjektet:

Bestiller: kommunalområde kultur, aktivitet og inkludering

Byggherre: MKEiendom  

Prosjektfase: gjennomføringsfase

Prosjekteringsgruppe:

Entrepriseform: totalentreprise

Totalentreprenør: Leif Grimsrud AS (grunnarbeider)

Byggetid: oppstart aug/sep 2020 - ferdigstillelse nov/des 2020

Prosjektleder MKEiendom: Glenn Johannessen

Byggeledelse/byggherreombud: 

 

Utomhus arbeider på 9 barnehager i Moss

MKEiendom skal oppgradere utomhus på 9 barnehager i Moss. Disse er Glassverket, Reier, Ramberg, Skarmyra, Grindvold, Røysåsen, Luenbakken, Ørejordet og Skredderåsen barnehager.

Ferdigstilt og overlevert:

  • Glassverket barnehage, november 2020

 

Fakta om prosjektet:

Bestiller: Moss kommune

Byggherre: MKEiendom

Prosjektfase: gjennomføringsfase

Prosjekteringsgruppe: In Situ AS 

Entrepriseform: totalentreprise

Totalentreprenør: SL-Stenlegging AS 

Byggetid: sommeren 2020 - sommeren 2022

Prosjektledelse MKEiendom: Marcela Lie

Byggeledelse/byggherreombud: A.L. Høyer Askim AS