Moss kommune

Økonomiplan 2023 - 2026 og budsjett 2023

Handlingsplanen inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre år, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende. Budsjett for 2023 blir endelig vedtatt i kommunestyrets møte 13.12.2022.

Formannskapets behandling med alle de framlagte forslagene ligger nå ute til alminnelig ettersyn:

Høring - Økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023

Frist for å komme med innspill er 7. desember kl. 15.00.

Kommunedirektørens forslag

Fredag 28. oktober la kommunedirektør Hans Reidar Ness fram forslag til årsbudsjett for 2023, samt forslag til økonomi- og handlingsplan for årene 2023-2026. Du finner dokumentene her:

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026 og budsjett for 2023

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026 og budsjett for 2023  (PDF, 4 MB)

Kommunedirektørens presentasjonen 28. oktober 2022 (oppdatert versjon) (PDF, 4 MB)

Videoopptak av kommunedirektørens presentasjon

Etter at kommunedirektøren har lagt frem sitt forslag behandles saken i formannskapet 22. november, formannskapets innstilling legges så ut til alminnelig ettersyn. Økonomiplan 2023 - 2026 med budsjett 2023 blir endelig behandlet i kommunestyrets møte tirsdag 13. desember.