Økonomiplan 2023 - 2026 og budsjett 2023

Handlingsplanen inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre år samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende. Økonomiplan 2023 - 2026 med budsjett 2023 ble endelig vedtatt i kommunestyrets møte 13.12.2022.

Kommunestyrets vedtak:

Økonomiplan 2023-2026 kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2023 - 2026 kommunestyrets vedtak (PDF, 5 MB)

Tertialrapporter 2023

1. tertialrapport 2023 

1. tertialrapport 2023 (PDF, 2 MB)

Veien frem til endelig vedtak i kommunestyret:

Kommunedirektøren la fram sitt forslag for økonomiplan 2023 - 2026 samt budsjett for 2023 den 28. oktober.  Saken ble så behandlet i formannskapet 22. november. Formannskapets innstilling ble lagt ut til alminnelig ettersyn til 7. desember. Økonomiplan 2023 - 2026 med budsjett 2023 ble endelig behandlet og vedtatt i kommunestyrets møte tirsdag 13. desember.

Formannskapets behandling med alle de framlagte forslagene:

Høring - Økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023

Kommunedirektørens forslag

Fredag 28. oktober la kommunedirektør Hans Reidar Ness fram forslag til årsbudsjett for 2023, samt forslag til økonomi- og handlingsplan for årene 2023-2026. 

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026 og budsjett for 2023

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026 og budsjett for 2023  (PDF, 4 MB)

Kommunedirektørens presentasjonen 28. oktober 2022 (oppdatert versjon) (PDF, 4 MB)

Videoopptak av kommunedirektørens presentasjon