Moss kommune

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022

Handlingsplanen inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre år, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden 
Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Økonomiplan og budsjett ble endelig vedtatt i kommunestyrets møte 14.12.2021.

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022

Kommunestyrets vedtatte økonomiplan og budsjett:

Økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022 kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2022-2025 - Kommunestyrets vedtak pdf (PDF, 3 MB)
 

Tertialrapporter:
 

2. Tertialrapport 2022

2. Tertialrapport 2022 (PDF, 2 MB)


1. Tertialrapport 2022

1. Tertialrapport 2022 (pdf) (PDF, 2 MB)


Veien frem til endelig vedtak - økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022: 

Formannskapets innstilling:

Formannskapets saksprotokoll med innstilling til kommunestyret 

Kommunedirektørens forslag: