Moss kommune

Klage på støy

Miljørettet helsevern i Moss kommune behandler klager på støy i Mosseregionen (Moss, Råde, Våler og Vestby). Du kan klage dersom du utsettes for støy som gir deg helseproblemer.

Vi anbefaler at du først forsøker å ta opp saken med den som forårsaker støyen og forsøker å finne en løsning.

Klage på støy