Moss kommune

Jeg lurer på om det er noe i mitt inne- eller utemiljø som påvirker min helse negativt?

Miljørettet helsevern fører tilsyn med at innbyggernes miljø ikke gir negative helseeffekter. De har ansvar for kommunene Moss, Våler, Råde og Vestby og samarbeider med kommuneoverlegene i de respektive kommunene.

De fører tilsyn med blant annet barnehager, skoler, asylmottak, badeanlegg, solarier, tatoverings- og piercingsstudio og installasjoner som kan spre legionella. Vi behandler klager på blant annet støy, lukt, luftforurensning, forurensning, forsøpling og skadedyr. I tillegg utfører vi hygienekontroll av skip.

Miljørettet helsevern følger også med på badevannskvaliteten og gir tilrådning om bading våre nettsider.