Moss kommune

Behov for rustjenester

Rustjenesten gir tjenester til personer med et rusmiddelmisbruk og som har behov for bistand til å kunne bo selvstendig, ivareta egenomsorg og redusere misbruk av alkohol og / eller rusmidler. Vi kan dekke behov for individuell oppfølging og samtaler, koordinering av ansvarsgrupper og bidra til utarbeidelse av individuell plan (IP), oppfølging av samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten og bistand i kontakt med andre offentlige instanser.