Moss kommune

Ønsker du å besøke noen på sykehjem, omsorgsboliger eller helsehus?

Det er nå mulig å besøke kommunes sykehjem, omsorgsbolig eller helsehus. Det er noen rutiner som må følges ved besøk.

Ring direkte til avdelingen og avtal tidspunkt  for besøket. Da får du mer informasjon om hvordan besøket kan gjennomføres og hvilke krav som stilles for smittevern.

Virksomhetene følger nasjonale retningslinjer for besøkskontroll. 

Alle pårørende skal ha fått brev med informasjon om hvem de skal kontakte dersom de ønsker å komme på besøk.

Oversikt over telefonnummer: