Moss kommune

Aktivitetssenter for eldre

Avdeling for aktivitetssenter består av fire senter, Skoggata, Melløs, Skogbrynet og Eskelundstunet, hvorav de to siste er for personer med kognitiv svikt, og en gruppe ansatte som jobber inn mot omsorgsboligene og sykehjemmene i kommunen.

Målet er at man skal kunne “leve hele livet” og fortsatt kunne delta i meningsfylte aktiviteter til tross for funksjonssvikt, sykdom og alderdom.