Moss kommune

Behov for hjelpemidler?

Dersom du har nedsatt funksjonsevne, kan du låne hjelpemidler til blant annet medisinsk behandling, personlig stell, bevegelse, syn og hørsel, kommunikasjon og tilpasning av bolig. Noen av hjelpemidlene er det Personalpartner  som låner ut, mens andre låner du hos NAV. 

Kommunens ergoterapeuter tilbyr funksjons og aktivitetsvurdering, og formidler hjelpemidler ved kortvarige og langvarige behov. De bistår også med søknader til NAV og opplæring av hjelpemidlene. 
 

Hjelpemidler