Moss kommune

Psykisk helse

Kommunen har et ulikt utvalg av tilbud og tjenester til personer med psykiske helseutfordringer. Våre tjenester fremmer selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv. Vårt samarbeid med deg baseres på tillit og respekt. 

 

Ved akutt behov for hjelp kan du kontakte fastlegen din eller kommunens døgnåpne vakttjenester