Moss kommune

Fastlegenes ferieliste 2022

Her finner du en oversikt over når fastlegene i Moss kommune har sommerferie i 2022.

Noen legekontor vil holde stengt enkelte uker i sommer, men vil da dekkes opp av andre legekontor. I oversikten under finner du når det er ferie og eventuelt hvem som vikarierer i stengte perioder. 

Fastlegenes sommerferie 2022