Moss kommune

Aktiv på dagtid i sommer

Aktiv på dagtid 

Aktiv på dagtid i sommer

Aktiv på dagtid har med stor velvilje fra våre samarbeidspartnere fått til et tilbud i sommer. Dette for å bidra til at flere kommer i gang med fysisk aktivitet når vi ser at samfunnet begynner å åpne opp og vi går mot en mer normal hverdag.   

Vi håper disse tilbudene blir satt pris på og det er listet opp de aktivitetsmuligheter som er tilgjengelig i ovennevnte periode.  

Noen av tilbudene er uten kostnad, andre må en betale for til treningsstedet selv. 

Igjen vil vi rette en stor takk til treningsstedene som bidrar inn i en «dugnad» slik at flere kan komme i gang med tilbudet igjen nå i sommer. 

Her kan du lese mer om tilbudet i sommer

Aktiv på dagtid er et treningstilbud til deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar følgende ytelser:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføreytelser
  • Overgangsstønad
  • Dagpenger
  • Økonomisk sosialstøtte

Du må være mellom 18 og 67 år og bosatt i Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Hobøl, Marker, Moss, Rakkestad, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg eller Våler kommune.

Treningskort for aktiv på dagtid kan kjøpes ved Ditt treningssenter eller på kommunetorget i Dronningensgate 15 i Moss. Kortet kan også kjøpes ved Aktiv på Dagtids kontor i Idrettens Hus, Østfoldhallen.

Det avvikles ingen aktiviteter i høytid/helligdager

Friluftsaktivitet er et satsingsområde, og vi ønsker å gjennomføre flere aktiviteter ute. Har du tips fra ditt lokalområde om aktiviteter så send gjerne en mail til andre.hansen@idrettsforbundet.no eller ring på 46 81 77 95. Du kan lese mer om Aktiv på dagtid på nettsiden til Norges Idrettsforbund