Moss kommune

Er du utsatt for vold eller overgrep?

Du har rett til å være trygg på at ingen gjør deg vondt eller skader deg. Det finnes ulike former for vold og overgrep; fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, økonomiske overgrep, nettovergrep, omsorgssvikt. Du kan lese mer om vold og overgrep i denne brosjyren:

 

Vold og overgrep er alltid galt. Det kan være vanskelig å fortelle om dette, men det finnes flere steder du kan få hjelp hvis du er utsatt for, eller lurer på om du er utsatt for vold. I Mosseregionen finnes en TryggEst-gruppe som jobber med å hjelpe personer utsatt for vold og overgrep. Når du ringer til TryggEst får du snakke med noen som har erfaring med mennesker som har det vanskelig.

Du kan også kontakte:

Ta kontakt med TryggEst på 69 25 05 50 (telefonen opereres av Krisesenteret i Moss. Fortell at du ønsker å snakke med TryggEst).