Moss kommune

Legetjenester

Legetjenester gis gjennom kommunen, fastlegers privatpraksis og ved sykehus og andre spesialinstitusjoner.