Moss kommune

Kontaktinformasjon til virksomheter i helse- og mestring

Her er en oversikt over kontaktinformasjon til de virksomheter som skal dekke innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester. Det vil fortløpende bli lagt ut mer informasjon om den enkelte virksomhet.

 

Hvor bor den som mottar tjenesten?


Endre svaret
Du hører til virksomhet Jeløy, hjemmesykepleie Jeløy

Telefon:
Dagtid/ hverdager 474 57 344
Kveld / helg / helligdager 960 91 731

 

Hvem hører til avdeling hjemmesykepleie Jeløy 1: Fiske, Framnes og Tronvik

 

Hvem hører til avdeling hjemmesykepleie Jeløy 2: Bellevue, Refsnes og Rosnes 

Du hører til virksomhet Nord

Telefon:
Dagtid/ hverdager 959 15 335
Kveld / helg / helligdager  960 91 677

Du hører til virksomhet Sentrum, hjemmesykepleie sentrum 1

Telefon:
Dagtid/ hverdager 951 17 964
Kveld / helg / helligdager 960 91 682

Du hører til virksomhet Sentrum, hjemmesykepleie sentrum 2

Telefon:
Dagtid/ hverdager 951 17 964
Kveld / helg / helligdager 960 91 699

Du hører til virksomhet Rygge, hjemmesykepleie Rygge 1

Telefon:
Dagtid/ hverdager 69 23 62 20 / 940 15 628
Kveld / helg / helligdager 994 11 196

Du hører til virksomhet Rygge, hjemmesykepleie Rygge 2

Telefon:
Dagtid/ hverdager 69 23 62 20 / 940 14 628
Kveld / helg / helligdager 994 11 196

Velg et av alternativene ovenfor