Oversikt over lag og foreninger i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene

Det finnes godt over 500 registrerte lag og foreninger/frivillige organisasjoner som har sin adresse i Moss. Portalen "Lag og organisasjoner" ovenfor er under arbeid. Her vil vi gi deg informasjon om de ulike lag og foreningers hjemmeside dersom de har en. Ta gjerne en titt nedenfor hvor vi har lenket opp mot Brønnøysundregistrene som en midlertidig løsning. Lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret er med i våre oversikter. Frivillighetsregisteret kan du lese mer om her.

Lag og foreninger basert på kategorier i Frivillighetsregisteret (Brønnøysundregistrene):

Kunst og kultur

Idrett

Rekreasjon og sosiale foreninger

Utdanning og forskning

Helse

Sosiale tjenester

Natur- og miljøvern, herunder dyrevelferd

Bolig og lokalmiljø

Politiske og interesseorganisasjoner

Internasjonale organisasjoner

Tros- og livssynsorganisasjoner

Yrkes-, bransje- og fagforeninger

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Mangfold og inkludering

Andre