Velferdssentralen

Velferdssentralen for eldre holder til i Sykehusgata 10, 1531 Moss. Åpningstidene er mandag til fredag kl. 9.00 til 16.00. Det er Moss og Omegn Kvinneråd som driver Velferdssentralen.

 

Bjørn

 

Det gule huset ved kanalen i Sykehusgata 10 er byens største og eldste seniorsenter med omkring 1000 brukere. Velferdssentralen ble startet av Moss og Omegn Kvinneråd i 1967.

Daglig er det sosiale og kulturelle aktiviteter. I tillegg tilbyr vi ulike kurs, eksempelvis engelsk, data, malekurs og trearbeider, turer og sosialt samvær med andre pensjonister. Velferdssentralen er åpen i disse dager, men noen av aktivitetene er satt på vent grunnet korona. 

Ved henvendelse til oss på tlf. 95423251 gir vi gjerne detaljerte opplysninger om tilbudene.
De blir også annonsert hver mandag i Moss Avis.

Kontaktinformasjon
Tlf.: 95423251 (daglig leder) og 95721920 (fotpleier).
E-postadresse: post@velferdssentralen.no
hjemmesiden kan du finne mer informasjon.