Språkkafé og språktrening

Språkkafé på biblioteket Moss Frivilligsentral

For deg som allerede kan litt norsk, og som vil snakke norsk. Møteplassen hvor innvandrere kan få møte andre nordmenn for å trene på å snakke norsk. Her møter nordmenn sine nyinnflyttede naboer!

Det føres samtaler over hverdagslige temaer, som tradisjoner, økonomi, arbeid, skole, fritidsaktiviteter m.m. Her utveksles kultur, erfaring, kunnskap, humor og mye mer! Dette er også arenaen hvor nordmenn kan bli bedre kjent med våre nye naboer, bli med! Her skjer mye artig.  Dette er en møteplass for deg som vil praktisere norsk, og for deg som vil være frivillig "norsktalende".

På Moss Frivilligsentral eller Rygge Frivilligsentral finnes ulike former for språktrening: Moss Frivilligsentral har språkkafé på onsdager kl. 13.00-14.30på Moss bibliotek. Det er påmelding. I tillegg er det språkgrupper i samarbeid med Moss VOKS (voksenopplæringen). Rygge Frivilligsentral har språktrening i små grupper. 

Gratis aktivitet.

Velkommen til språkkafé!