Vil du være med å dyrke grønnsaker?

Vil du dyrke grønnsaker?
Vennskap — natur — dyrking — matlaging —aktiviteter
Vi dyrker grønnsaker og urter—sammen. Ta kontakt hvis du vil være med! Vi har plass til flere!


Hagen ligger på Høienhald, i Byfogd Sandbergs gate 5.
Kontakt Moss Frivilligsentral på tlf. 922 98 551, post@moss.frivilligsentral.no
Se «Moss parsellhage» på Facebook.