Moss kommune

Synliggjør din organisasjon!

For å få flere medlemmer og frivillige, har vi noen tips til hvordan du kan synliggjøre din organisasjon. De finner du i denne artikkelen. På vår temaside "Varmere" kan du finne flere tips og nyttig informasjon for din organisasjon.

Det aller viktigste for å synliggjøre egen organisasjon på nett, er å være tilgjengelig med enten Internettside som finnes når du googler og/eller Facebookside. Dette er organisasjonens ansvar, og det vil også gjøre at kommunen kan henvise innbyggere til disse sidene gjennom vårt register av frivillige organisasjoner som du finner her.

Medarrangør på Facebook

Moss kommune kan være medarrangør for frivillige på Facebook dersom arrangementet er åpent for alle og er av allmenn interesse. Dersom dere legger til Moss kommune som medarrangør på et arrangement på Facebook, vil vi godkjenne innenfor retningslinjene. Da vil alle som følger Moss kommune se dette i arrangementskalenderen.

Legge ut frivillige oppdrag på portalen frivillig.no

Frivillighet Norge har utviklet en portal som kan brukes til å legge ut frivillige verv og oppdrag. På samme nettside finner du også tips til rekruttering. Moss kommune har derfor ingen egen portal, og oppfordrer alle frivillige og lag og foreninger til å bruke Frivillig.no. For mer informasjon gå til frivillig.no.

 

 

Vi deler gjerne gladsaker

Moss kommune bidrar gjerne til å synliggjøre mangfoldet innenfor frivillige organisasjoner. Vi kan dele gladsaker! Ta kontakt med frivillighetskoordinator på ida.madeleen.moe@moss.kommune.no eller tlf. 92087822.