Moss kommune

Rygge Frivilligsentral markerte "Vår dag" under Frivillighetens år 2022! Det var hyggelig stemning, taler, mat og konsert. Frivilligsentralen har bl.a. hobbygruppe, malegruppe, gågruppe, treningsgruppe, spiller bowls pluss mye, mye mer! Det er alltid plass til flere, sier daglig leder Marit Frydenlund.
Her kan du lese mer om oss!

Kjenner du en ildsjel som fortjener en ekstra oppmerksomhet? Moss kommune vil synliggjøre de som legger ned utallige timer av fritiden sin for et bedre lokalsamfunn! Før jul deler vi ut en oppmerksomhet til ildsjelene. Juryen består av Frivillighetsforum som kjenner godt til frivilligheten i Moss.

 

 

 

 

Frivillighetsforum og Moss kommune inviterer til markering av Frivillighetens dag på Verket Scene!

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet og regjeringen har utnevnt 2022 til Frivillighetens år. Moss ble i 2021 kåret til "Årets Frivillighetskommune". Dette vil vi feire med deg!

Tema for kvelden er "Mangfoldige Moss - hvordan få med flere?" På programmet står blant annet Olaf Tufte som skal fortelle hvilken rolle frivilligheten har spilt for ham. Det blir kunstneriske innslag og mulighet for å bli kjent med andre. Se program og meld deg på her!

Det finnes godt over 400 registrerte lag og foreninger/frivillige organisasjoner som har sin adresse i Moss. Portalen "Lag og organisasjoner" ovenfor er under arbeid. Her vil vi gi deg informasjon om de ulike lag og foreningers hjemmeside dersom de har en. Ta gjerne en titt nedenfor hvor vi har lenket opp mot Brønnøysundregistrene som en midlertidig løsning. Lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret er med i våre oversikter. Frivillighetsregisteret kan du lese mer om her.

 

For å få flere medlemmer og frivillige, har vi noen tips til hvordan du kan synliggjøre din organisasjon. De finner du i denne artikkelen. På vår temaside "Varmere" kan du finne flere tips og nyttig informasjon for din organisasjon.

Moss kommune ser verdien av å tilrettelegge for for et mangfold av frivillige-, idretts- og kulturelle tiltak og aktiviteter. Tilbudene er en stor del av barn, unges og voksnes fritidstilbud og treffpunkter, og en viktig samfunnsaktør og innovatør.

 

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. 

 

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan opprette en organisasjon med organisasjonsnummer og søke tilskuddsmidler.