Moss kommune

Det finnes godt over 400 registrerte lag og foreninger/frivillige organisasjoner som har sin adresse i Moss. Portalen "Lag og organisasjoner" ovenfor er under arbeid. Her vil vi gi deg informasjon om de ulike lag og foreningers hjemmeside dersom de har en. Ta gjerne en titt nedenfor hvor vi har lenket opp mot Brønnøysundregistrene som en midlertidig løsning. Lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret er med i våre oversikter. Frivillighetsregisteret kan du lese mer om her.

 

For å få flere medlemmer og frivillige, har vi noen tips til hvordan du kan synliggjøre din organisasjon. De finner du i denne artikkelen. På vår temaside "Varmere" kan du finne flere tips og nyttig informasjon for din organisasjon.

Moss kommune ser verdien av å tilrettelegge for for et mangfold av frivillige-, idretts- og kulturelle tiltak og aktiviteter. Tilbudene er en stor del av barn, unges og voksnes fritidstilbud og treffpunkter, og en viktig samfunnsaktør og innovatør.

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. 

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan opprette en organisasjon med organisasjonsnummer og søke tilskuddsmidler.