Moss kommune

Konsultasjoner ved helsestasjonen

Helsestasjonen utfører faste konsultasjoner ut fra anbefalinger fra Helsedirektoratet. Vil tilbyr også ekstra oppfølging til de som har behov for dette.